Modern Ekonomi lanserar internföretagsrådgivarutbildning

Modern Ekonomi har under hösten lanserat en ny internutbildning med ökat fokus på företagsrådgivning. Syftet är att erbjuda Modern Ekonomis kunder än mer framåtriktade och kvalificerade rådgivningstjänster och därmed vara ännu bättre förberedd på förändringar i branschen.

Modern Ekonomis nylanserade internutbildning fokuserar på att öka kundnyttan och bättre förbereda samtliga kontor på de framtida kundkrav som branschen står inför. Modern Ekonomi har tidigt satsat på att erbjuda sina kunder moderna IT-lösningar som del av branschens utveckling mot digitalisering. Företagsrådgivarutbildningen ämnar positionera Modern Ekonomi långt fram i utvecklingen även avseende redovisningskonsultens framtida roll.

Ett av Modern Ekonomis löften till våra kunder är att tillvarata möjligheterna i kundernas verksamheter genom analyser och konsultationer. Denna nylanserade utbildning bidrar till kundnyttan genom att arbeta tillsammans med våra kunder och ge lönsamma konsultationer. Utöver detta är utbildningen en möjlighet för våra medarbetare att ta nästa steg i sin karriär, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se