Modern Ekonomi ökar antalet affärsrådgivare

Modern Ekonomi lanserade under hösten 2016 en internutbildning med ökat fokus på affärsrådgivning. Syftet med utbildningen var att erbjuda Modern Ekonomis kunder än mer framåtriktade och kvalificerade rådgivningstjänster. Idag har Modern Ekonomi 14 Srf Certifierade Affärsrådgivare.

Modern Ekonomis tidiga satsning på en intern företagsrådgivarutbildning, lanserad under hösten 2016, har fokuserat på att positionera verksamheten långt fram i utvecklingen för redovisningskonsultens framtida roll och tillhörande kundkrav. Utbildningens innehåll matchar väl de delmoment som krävs för att erhålla branschorganisationen Srf konsulternas titel Srf Certifierad Affärsrådgivare, där Modern Ekonomi idag har 14 examinerade medarbetare.

”Snabba och korrekta rapporter är naturligtvis en grundförutsättning, men många gånger krävs det dessutom specialanpassad information för att riktigt förstå det ekonomiska spelet som företagen är involverade i. Därför är det en viktig uppgift för oss att förutse behovet av information och ta fram beslutsunderlag, inte bara till företagens ledning, utan även anpassat för finansiärer och andra intressenter. Vår satsning på att utbilda kvalificerade affärs- och företagsrådgivare är redan idag en framgångsfaktor och kommer att bli ännu viktigare i framtiden varför vi fortsatt kommer att satsa vidare på detta”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550,
ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se