Regulatorisk

Delårsrapport 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 

 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,1 (1,5) MSEK
 • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,2 (-0,6) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 55,0 (55,1) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,8 (0,1) MSEK

Viktiga händelser under perioden 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 

 • Fusion av Modern Ekonomi Gnosjöregionen AB
 • ME Franchise AB
 • Företagsrådgivarutbildning
 • Karriärstege
 • Modern Utlägg & Resa
 • Utökat samarbete med Saga Services A/S
 • Förstärkt eget kapital

För fullständig Delårsrapport 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

Delårsrapport 2016-2017

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se