Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Modern Ekonomi” eller ”Bolaget”) har ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).

Styrelsen för Modern Ekonomi har ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North, i linje med vad som aviserades i pressmeddelande den 17 januari 2023, mot bakgrund av att Bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på grund av bristande likviditet i dess aktie.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North kommer att meddelas när Modern Ekonomi erhåller bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail: 
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023 klockan 09:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se