Regulatorisk

Modern Ekonomi avser avyttra verksamheten i Jönköping

Modern Ekonomi planerar att avyttra verksamheten i Jönköping till systerbolaget ECIT Services AB, som ett led i effektivisering och ökad lönsamhet i bolagsgruppen.

För att nå ökad effektivitet och lönsamhet i bolagsgruppen där Modern Ekonomi ingår planeras en omorganisation där verksamheten i Jönköping avyttras till systerbolaget ECIT Services AB. Planerad omorganisation och avyttring förväntas vara färdigställd senast den 1 maj 2021.

”Att avyttra verksamheten i Jönköping till vårt systerföretag ECIT Services AB är ett led i att vidare effektivisera och öka lönsamheten för bolagsgruppen i stort. Tillsammans med ECIT i Jönköping tror vi att omorganisationen kommer att ge en än bättre förankring på marknaden i Jönköping med omnejd samt bidra till ökad tillväxt”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Effekten av en avyttring av verksamheten i Jönköping skulle beräknas minska koncernens omsättning under innevarande räkenskapsår med ca 1 975 TKR och förbättra resultatet med ca 300 TKR.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 klockan 15:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se