ÅRSSTÄMMA 2022

 • Datum 2023-04-24
 • Tid 15:00
 • Plats Varnhemsgatan 12, Skövde

 • Anmälan
  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 14 april 2023, och dels senast den 18 april 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), Varnhemsgatan 12, 541 31 Skövde eller per e-post till jens-oskar.goransson@modernekonomi.se.

 • Info
  Kallelse till årsstämma
  Fullmaktsformulär