Styrelsen

Mats Olsson
Styrelseordförande sedan 2014
Född:
1952
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande,Vedum Kök & Bad AB
Styrelseordförande, Keynet Sweden AB
Styrelseordförande, Ketonic AB
Styrelseordförande, Roupez Profile AB
Styrelseordförande, Lindströms Bil AB
Styrelseledamot, Scandinavian Clinical Nutrition AB
Styrelseledamot, AB Aristo
Styrelseledamot, vice förbundsordförande, SRF 1991-1998
Ledamot, Bokföringsnämnden
Ledamot, Disciplinnämnden SRF

Utöver ovanstående uppdrag är Mats Olsson registrerad styrelseledamot i ett flertal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet:
Mats Olsson har drivit verksamhet inom redovisningsbyråbranschen sedan 1974.
Har varit verksam som lärare inom utbildning av ekonomer i många år.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 1 834 633 aktier / 45 000 teckningsoptioner.

Mats Olsson är beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.


 

Helena Herlogsson
Styrelseledamot sedan 2016
Född:
1965
Utbildning:
Bachelor of Business Administration, University of Hawaii Studier vid Stockholm Universitet

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, FAR

Arbetslivserfarenhet:

Arbetat som partner och auktoriserad revisor inom Ernst & Young AB. Varit verksam i olika befattningar i ledningen av Ernst & Young bland annat som vice VD. Var under några år styrelseledamot i FAR samt vice VD. Verksam idag som affärsängel och driver fastighetsbolag.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

 Helena Herlogsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Anders Forsebäck
Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1971
Utbildning:
MBA från Henley Business School / University of Reading
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
DIHM från IHM Business School i Stockholm

Styrelseuppdrag:

Arbetslivserfarenhet:
Flertalet ledande befattningar, liksom ett par år som entreprenör, inom den finansiella sektorn sedan i början av 1990-talet. Arbetar sedan 2015 inom Gartner's Researchdivision med frågeställningar rörande Bankers och Försäkringsbolags strategiska utmaningar.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 20 000 aktier.

Anders Forsebäck är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Ann-Christine Hvittfeldt
Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1966
Utbildning:
Ekonomi vid Göteborgs universitet.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, Luftfartsverket
Styrelseordförande, Integra Engineering AB – ledamot 2013-2014
Styrelseordförande, Cline Scientific AB. Noterat Aktietorget.
Styrelseledamot, Modern Ekonomi Sverige Holding AB. Noterat First North.
Styrelseordförande,VFG Utbildning AB
Styrelseordförande,MYMO AB
Styrelseledamot, Green Cargo AB
Styrelseledamot,AA-bolagen AB
Arbetslivserfarenhet:
Arbetat med logistik och transporter för bland andra Volvo, Hemtex och DFDS AS.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

Ann-Christine Hvittfeldt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se