Styrelsen

Mats Olsson, Styrelseledamot Modern Ekonomi

Mats Olsson
Styrelseordförande sedan 2014.

Född:
1952

Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Modern Ekonomi Sverige AB, Bröd Lindströms Bil AB, Rakama AB, AB Aristo och KEYnet Sweden AB. Styrelseledamot i Gunnars Maskiner AB, Imazo AB, 2 M Olsson AB, Olsson Brothers AB, PV Systems AB, UMM Fastigheter AB och Lombok Invest AB, samt styrelseledamot i ett flertal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult. Ledamot i Disciplinnämnden i SRF konsulternas förbund.

Tidigare uppdrag:
Har drivit verksamhet inom redovisningsbyråbranschen sedan 1974. Styrelseledamot och vice förbundsordförande SRF 1991-1998. Ledamot i Bokföringsnämnden 2005-2013.

Aktieinnehav:
0 st aktier.

Mats Olsson är oberoende både i förhållande till Modern Ekonomi och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i Modern Ekonomi.


Klaus Jensen, Ordf Modern Ekonomi

Klaus Jensen
Styrelseledamot sedan 2020.


Viktor Olsbo, Styrelseledamot Modern Ekonomi

Viktor Olsbo
Styrelseledamot sedan 2019

Född:
1972

Utbildning:
Magisterexamen i Matematisk Statistik vid Göteborgs universitet, ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Filosofie Doktor i Matematiskt Statistik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Styrelseuppdrag:
VD och styrelseledamot i Smarter AI Sweden AB, styrelseledamot i Modern Ekonomi Sverige AB, GLIMTCo Sverige AB och styrelseledamot i Gothenburg Artificial Intelligence Alliance. Styrelseledamot och vice VD för Data For Good Holding AB, styrelseledamot och vice VD för Data Collective Sweden AB

Tidigare uppdrag:
Volvofinans Bank AB; frågor relaterat till data, analys, ML/AI, Business Control, affärsutveckling och digitalisering. Smarter AI Sweden AB; Konsulting inom data, analys, ML/AI och digitalisering.

Viktor Olsbo är oberoende både i förhållande till Modern Ekonomi och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i Modern Ekonomi.


Daniel Bolin, Styrelseledamot Modern Ekonomi

Daniel Bolin
Styrelseledamot sedan 2020.


Jens-Oskar Göransson, VD Modern Ekonomi

Jens-Oskar Göransson
Styrelseledamot sedan 2020.


Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se