Styrelsen

Mats Olsson, Styrelseledamot Modern Ekonomi

Mats Olsson
Styrelseordförande sedan 2014.

Född:
1952

Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Modern Ekonomi Sverige AB, Bröd Lindströms Bil AB, Rakama AB, AB Aristo och KEYnet Sweden AB. Styrelseledamot i Gunnars Maskiner AB, Imazo AB, 2 M Olsson AB, Olsson Brothers AB, PV Systems AB, UMM Fastigheter AB och Lombok Invest AB, samt styrelseledamot i ett flertal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult. Ledamot i Disciplinnämnden i SRF konsulternas förbund.

Tidigare uppdrag:
Har drivit verksamhet inom redovisningsbyråbranschen sedan 1974. Styrelseledamot och vice förbundsordförande SRF 1991-1998. Ledamot i Bokföringsnämnden 2005-2013.

Aktieinnehav:
0 st aktier.

Mats Olsson är oberoende både i förhållande till Modern Ekonomi och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i Modern Ekonomi.


Klaus Jensen, Ordf Modern Ekonomi

Klaus Jensen
Styrelseledamot sedan 2020.


Daniel Bolin, Styrelseledamot Modern Ekonomi

Daniel Bolin
Styrelseledamot sedan 2020.


Jens-Oskar Göransson, VD Modern Ekonomi

Jens-Oskar Göransson
Styrelseledamot sedan 2020.


Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se