Styrelsen

Mats Olsson
Styrelseordförande sedan 2014
Född:
1952
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Styrelseuppdrag:
Lindströms Bil AB, ordförande
Babyproffsen AB, ordförande
KEYnet Sweden AB, ordförande
Imazo AB, ledamot
ARAT AB, ledamot
AB Aristo, ledamot
Lewréns Pappersindustri AB, ledamot
PV Systems AB, ledamot
Elektroautomatik AB, ledamot
UMM Fastigheter AB, ledamot
Lombok Invest AB, ledamot
Styrelseledamot, vice förbundsordförande, SRF 1991-1998
Ledamot, Bokföringsnämnden
Ledamot, Disciplinnämnden SRF

Utöver ovanstående uppdrag är Mats Olsson registrerad styrelseledamot i ett flertal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet:
Mats Olsson har drivit verksamhet inom redovisningsbyråbranschen sedan 1974.
Har varit verksam som lärare inom utbildning av ekonomer i många år.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 1 834 633 aktier / 45 000 teckningsoptioner.

Mats Olsson är beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.


Viktor Olsbo
Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1972
Utbildning:
Magisterexamen i Matematisk Statistik vid Göteborgs universitet.
Ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Filosofie Doktor i Matematiskt Statistik vid Chalmers Tekniska Högskola

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande, Smarter AI Sweden AB (Smartr)

Arbetslivserfarenhet:
Volvofinans Bank AB: Arbetat med frågor relaterat till data, analys, ML/AI, Business Control, affärsutveckling och digitalisering
Smartr: Konsulting inom data, analys, ML/AI och digitalisering

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

Viktor Olsbo är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

 

Ann-Christine Hvittfeldt
Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1966
Utbildning:
Ekonomi vid Göteborgs universitet.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, Luftfartsverket
Styrelseordförande, Integra Engineering AB – ledamot 2013-2014
Styrelseordförande, Cline Scientific AB. Noterat Aktietorget.
Styrelseledamot, Modern Ekonomi Sverige Holding AB. Noterat First North.
Styrelseordförande,VFG Utbildning AB
Styrelseordförande,MYMO AB
Styrelseledamot, Green Cargo AB
Styrelseledamot,AA-bolagen AB
Arbetslivserfarenhet:
Arbetat med logistik och transporter för bland andra Volvo, Hemtex och DFDS AS.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

Ann-Christine Hvittfeldt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se