Styrelsen

Mats Olsson
Styrelseordförande sedan 2014
Född:
1952
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande,Vedum Kök & Bad AB
Styrelseordförande, Keynet Sweden AB
Styrelseordförande, Ketonic AB
Styrelseordförande, Roupez Profile AB
Styrelseordförande, Lindströms Bil AB
Styrelseledamot, Scandinavian Clinical Nutrition AB
Styrelseledamot, AB Aristo
Styrelseledamot, vice förbundsordförande, SRF 1991-1998
Ledamot, Bokföringsnämnden
Ledamot, Disciplinnämnden SRF

Utöver ovanstående uppdrag är Mats Olsson registrerad styrelseledamot i ett flertal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet:
Mats Olsson har drivit verksamhet inom redovisningsbyråbranschen sedan 1974.
Har varit verksam som lärare inom utbildning av ekonomer i många år.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 1 834 633 aktier / 45 000 teckningsoptioner.

Mats Olsson är beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.


 

Helena Herlogsson
Styrelseledamot sedan 2016
Född:
1965
Utbildning:
Bachelor of Business Administration, University of Hawaii Studier vid Stockholm Universitet

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, FAR

Arbetslivserfarenhet:

Arbetat som partner och auktoriserad revisor inom Ernst & Young AB. Varit verksam i olika befattningar i ledningen av Ernst & Young bland annat som vice VD. Var under några år styrelseledamot i FAR samt vice VD. Verksam idag som affärsängel och driver fastighetsbolag.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

 Helena Herlogsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Anders Forsebäck
Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1971
Utbildning:
MBA från Henley Business School / University of Reading
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
DIHM från IHM Business School i Stockholm

Styrelseuppdrag:

Arbetslivserfarenhet:
Flertalet ledande befattningar, liksom ett par år som entreprenör, inom den finansiella sektorn sedan i början av 1990-talet. Arbetar sedan 2015 inom Gartner's Researchdivision med frågeställningar rörande Bankers och Försäkringsbolags strategiska utmaningar.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 20 000 aktier.

Anders Forsebäck är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Ann-Christine Hvittfeldt
Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1966
Utbildning:
Ekonomi vid Göteborgs universitet.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, Luftfartsverket
Styrelseordförande, Integra Engineering AB – ledamot 2013-2014
Styrelseordförande, Cline Scientific AB. Noterat Aktietorget.
Styrelseledamot, Modern Ekonomi Sverige Holding AB. Noterat First North.
Styrelseordförande,VFG Utbildning AB
Styrelseordförande,MYMO AB
Styrelseledamot, Green Cargo AB
Styrelseledamot,AA-bolagen AB
Arbetslivserfarenhet:
Arbetat med logistik och transporter för bland andra Volvo, Hemtex och DFDS AS.

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier.

Ann-Christine Hvittfeldt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Jag vill veta mer!