Ledning

Jens-Oskar Göransson, VD Modern Ekonomi
Jens-Oskar Göransson
Verkställande direktör sedan 2021.

Född:
1981

 


Frans Blom, VD Modern Ekonomi
Frans Blom
Rådgivningsansvarig och Senior Advisor.

Född:
1975

Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult och SRF Certifierad Affärsrådgivare.

Andra pågående uppdrag:
Vice förbundsordförande i SRF Konsulternas förbund, styrelseledamot i Blom Invest AB samt Frans Blom Invest AB, styrelseledamot i Srf konsulterna AB, styrelseordförande och VD i Modern Avveckling Sverige AB, styrelseordförande och VD Modern Bolagsservice Sverige AB och för ett antal bolag som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult. Extern verkställande direktör i Modern Ekonomi Sverige AB.

Tidigare uppdrag:
Verksam inom redovisningsbranschen sedan 2001, verksam inom Modern Ekonomi sedan 2006.


Björn Rosendahl, Modern Ekonomi

Björn Rosendahl
Senior Advisor

Född:
1956

Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult redovisning/revisionslinjen, Uppsala universitet.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i RPS Partners AB, PaCoRa Bygg AB, Avesta Golvteknik, Avesta VVS-teknik AB och Källhagen El AB. Styrelseledamot i ME Finans AB, Modern Avveckling Sverige AB och Modern Bolagsservice Sverige AB. Styrelsesuppleant i Modern Ekonomi Sverige AB.

Tidigare uppdrag:
Företagare inom branschen sedan 1985.


Johannes Tidén, Modern Ekonomi

Johannes Tidén
IT-chef sedan 2014.

Född:
1981

Utbildning:
Dataingenjör, Karlstad universitet.

Andra pågående uppdrag:
-

Tidigare uppdrag:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2004.


Alexander Karlsson, Modern Ekonomi

Alexander Carlson Boweden
Ekonomichef sedan 2022.

Född:
1989

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i ME Finans AB, HSB Bostadsrättsförening Boulevarden i Göteborg, Modern Bolagsservice Sverige AB, Modern Avveckling Sverige AB, Benna Affärskonsult AB. Styrelsesuppleant i Promik Investment AB, Promik Affärsbyrå AB och Orres ekonomi och utbildning AB.

Tidigare uppdrag:
Vice VD PromikBook AB, Financial & Technical Coordinator Robert Bosch och VD-assistent Robert Bosch.


Frida Lindblom, Modern Ekonomi

Frida Lindblom
HR-chef sedan 2020.

Född:
1979

Utbildning:
Jur.kand., Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot Stockholm-Roslagens Järnvägar (konsult) AB och Saga & Hector Förvaltning AB, samt styrelsesuppleant Brf Björkgården.

Tidigare uppdrag:
HR manager Nordics Pansonic Nordic, filial till PME GmBH. HR Manager Nordics, BioRad Laboratories AB, HR Manager, Stadler Rail/Stadler Services Sweden AB och HR Manager Hector Rail AB.

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se