LedningFrans Blom
VD
Född: 1975
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, SRF Konsulterna
Styrelseledamot, Blom Invest AB
Frans Blom är även registrerad i styrelserna för ett antal bolag
som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2006
Verksam inom redovisningsbranschen sedan 2001

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 1 295 052 aktier / 40 000 teckningsoptionerBjörn Rosendahl
Ekonomichef
Född: 1956
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult redovisning/revisionslinjen, Uppsala Universitet.

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande, RPS Partners AB
Styrelseordförande, PaCoRa Bygg AB
Styrelseordförande, Avesta Golvteknik
Styrelseordförande, Avesta VVS-teknik AB
Styrelseordförande, Källhagen El AB

Arbetslivserfarenhet:
Företagare inom branschen sedan 1985

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 914 674 aktier / 20 000 teckningsoptioner
Johannes Tidén
IT-chef
Född: 1981
Utbildning:
Dataingenjör, Karlstad Universitet

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
-

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2004

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 65 851 aktier  / 15 000 teckningsoptioner

  Alexander Carlson
Utbildningsansvarig
Född: 1989

Utbildning:
Civilekonom

Sitter i ledningen sedan 2016.

Styrelseuppdrag:
- Promik Investment AB (suppleant)
- Promik Affärsbyrå AB (suppleant)
- Orres ekonomi och utbildning AB (suppleant)
- PromikAnalys AB (suppleant)

Arbetslivserfarenhet:
VD-assistent, Robert Bosch AB, 2012-2013
Financial & Technical Coordinator, Robert Bosch AB, 2013-2015
Vice VD, PromikBook AB (publ), 2015-2016

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 5 500 aktier


Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se