LedningFrans Blom
VD
Född: 1975
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot, Blom Invest AB
Frans Blom är även registrerad i styrelserna för ett antal bolag
som har direkt anknytning till yrkesverksamheten som Redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2006
Verksam inom redovisningsbranschen sedan 2001

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 1 295 052 aktier / 40 000 teckningsoptioner

 

Björn Rosendahl
Ekonomichef
Född: 1956
Utbildning:
Auktoriserad Redovisningskonsult redovisning/revisionslinjen, Uppsala Universitet.

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande, RPS Partners AB
Styrelseordförande, PaCoRa Bygg AB
Styrelseordförande, Avesta Golvteknik
Styrelseordförande, Avesta VVS-teknik AB
Styrelseordförande, Källhagen El AB

Arbetslivserfarenhet:
Företagare inom branschen sedan 1985

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 914 674 aktier / 20 000 teckningsoptioner

 

Carina Falk Olofsson
Marknadschef
Född: 1973
Utbildning:
Företagsekonomi, Marknadsföring, Nationalekonomi och Tyska på Mälardalens Högskola

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
-

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom området marknad sedan 2007

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 6 250 aktier / 10 000 teckningsoptioner

 

Johannes Tidén
IT-chef
Född: 1981
Utbildning:
Dataingenjör, Karlstad Universitet

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
-

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2004

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 65 851 aktier  / 15 000 teckningsoptioner

 

AnnSofie Christensen
HR-konsult
Född: 1986
Utbildning:
Personalvetare, Högskolan i Skövde

Sitter i ledningen sedan 2014.

Styrelseuppdrag:
-

Arbetslivserfarenhet:
Verksam inom Modern Ekonomi sedan 2005

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 0 aktier  / 5 000 teckningsoptioner
 
 

Alexander Carlson
Utbildningsansvarig
Född: 1989

Utbildning:
Civilekonom

Sitter i ledningen sedan 2016.

Styrelseuppdrag:
- Promik Investment AB (suppleant)
- Promik Affärsbyrå AB (suppleant)
- Orres ekonomi och utbildning AB (suppleant)
- PromikAnalys AB (suppleant)

Arbetslivserfarenhet:
VD-assistent, Robert Bosch AB, 2012-2013
Financial & Technical Coordinator, Robert Bosch AB, 2013-2015
Vice VD, PromikBook AB (publ), 2015-2016

Innehav i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ): 5 500 aktier


Jag vill veta mer!