Certified Adviser

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
Hemsida: www.mangold.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.

 


Jag vill veta mer!