Pressmeddelanden

Modern Ekonomi firar 10 år – har ökat 344%

Den 15 maj 2006 skapades Modern Ekonomi med ambitionen att modernisera redovisning och administration, att få Sveriges entreprenörer att känna att man kunde ställa samma krav på digitala framsteg och funktionalitet som deras egna kunder ställde på dem. Sedan dess har vi knappt hunnit hämta andan och vi har gått från 36 anställda till 160, en ökning med 344%, och det känns bara som en uppmjukning. Redan under 2016 tar vi ytterligare ett par viktiga kliv.

Läs mer

Modern Ekonomi expanderar med förvärv i Ludvika

Fullservicebyrån Modern Ekonomi tecknar avtal om förvärv av etablerad redovisningsverksamhet i Ludvika. Säljare är Hugos Revision AB. Redovisningsavdelningen omfattar i nuläget 11 medarbetare och integrering med Modern Ekonomis ordinarie verksamhet förväntas slutförd senast 4 maj i år. Affären innebär att Modern Ekonomi fortsätter sin intensiva expansion över hela landet och stärker därmed sin position på marknaden.

Läs mer

Delårsrapport januari – december 2013

Från och med 18 december 2013 ingår ej längre förlagsverksamheten i Bolaget. Under början av 2014 har verksamheten Modern Ekonomi apporterats in. Resultatet som finns i denna kommuniké är helt och hållet hänfört till den avyttrade förlagsverksamheten och har inget med den framtida verksamheten inom Modern Ekonomi att göra. Balansräkningen i denna kommuniké visar hur Bolaget såg ut efter avyttring av förlagsverksamheten och innan apporteringen av Modern Ekonomi.

Läs mer

Modern Ekonomi öppnar lönecenter för bättre service

Fullservicebyrån Modern Ekonomi breddar utbudet och etablerar ett renodlat lönecenter med specialkunskap. Centret är lokaliserat till Modern Ekonomis kontor i Gnesta där lönetjänster kommer att utföras för ett stort antal företag av olika storlek och med olika avtalsbehov.  Tanken är att lönecentret skall växa och att fler ska anställas i framtiden. För Modern Ekonomi innebär detta ytterligare ett ben att stå på och därmed ökad servicegrad, kvalitet och tillgänglighet.

Läs mer

Modern Ekonomi växer med förvärv i Småland

Fullservicebyrån Modern Ekonomi förvärvar redovisningsdelen* hos företaget Breda Affärsutveckling/Revision AB i Bredaryd, som nu kommer att få tillgång till utökade tjänster och möjlighet till ny teknik, IT-baserade lösningar samt kvalificerad rådgivning. Modern Ekonomi skaffar sig samtidigt lokal närvaro i ett nytt område och ökar kontakten med tillverkande företag. Breda Affärsutveckling/Revision AB har kvar verksamheten avseende revision och rådgivning.

Läs mer

Modern Ekonomi utmanar genom stark tillväxt och bredare utbud

Redovisningsbyråkedjan Modern Ekonomi har dubblat sin storlek de två senaste åren. Nyligen förvärvades Göteborgsbaserade Avista Kredit och Företagsservice (under namnändring till Modern Finans), varmed det breda utbudet av ekonomitjänster nu även kompletteras med finansieringstjänster. Modern Ekonomi är rikstäckande och har idag drygt 100 medarbetare fördelade på 11 kontor. Två av kontoren drivs i franchiseavtal.

Läs mer
Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster. Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se