Regulatorisk

Med anledning av kursrörelser i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)’s aktie

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) ("Modern Ekonomi" eller "Bolaget") noterar stora kursrörelser i Bolagets aktie men har inga kommentarer till kursutvecklingen.

Styrelsen känner inte till någon information rörande Bolaget som motiverar kursrörelserna, utan hänvisar till bolagets hemsida för senaste information offentliggjort av bolaget.

https://www.modernekonomi.se/a.62/investerare/pressmeddelanden

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2021 kl. 15:30 CEST

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se