Regulatorisk

Modern Ekonomi slår ihop sina kontor i Jönköping och Bredaryd

Verksamheten på Modern Ekonomis kontor i Bredaryd slås ihop med verksamheten i Jönköping.

Som ett led i Modern Ekonomis ständiga utveckling och effektivisering genomförs per 2018-01-25 en förflyttning av verksamheten i Bredaryd, till Modern Ekonomis kontor i Jönköping.

”Vi gör sammanslagningen av kontoren i Småland för att kraftsamla resurserna fysiskt och därmed skapa bästa möjliga service till våra kunder. I Jönköping har vi tillgång till bredare kompetens och vår uppfattning är att kunderna kommer att gynnas av sammanslagningen”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.  

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl.09:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se