Regulatorisk

Modern Ekonomi öppnar kontor i Umeå

Som ett led i franchisekoncept öppnar Modern Ekonomi verksamhet i Umeå och har därmed verksamhet på 16 orter i Sverige. 

Modern Ekonomi har sedan tidigare flera kunder i Umeå och har därför beslutat öppna ett kontor i Umeå med start i augusti. Syftet är att komma närmare kunderna och för att optimera den lokala bearbetningen av marknaden.

- I inledningsskedet ska vi anställa två redovisningskonsulter i Umeå, samt att vår personal från Örnsköldsvik kommer finnas på plats och hjälpa till, men på sikt hoppas vi bli många fler, säger Marica Apelquist, ansvarig för satsningen.

- Det är mycket positivt att vår verksamhet utvecklas snabbt till flera nya orter, vilket går helt i linje med vårt beslut om en nysatsning på vårt franchisekoncept, säger Frans Blom, VD Modern Ekonomi.

Etableringen sker den 1 augusti och kontoret kommer att vara beläget på Storgatan 28, i Umeås gamla lasarettsbyggnad.

Satsningen bedöms generera positivt resultat efter etableringskostnader redan 2017.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl.13:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se